promo

19. september, DKK International Ballerup.

Dommer: Theo v.d.Horst, NL

Kali-Kama Knockenduff: Excl.2.v.Junior klasse. Second Junior Dog
Kali-kama Dontbesobold:v.g.2.v. brugshunde klasse. Second Working Class.