promo

Dommer: Kari Järvinen, Fi

Kali-Kama Knockenduff: 1.1.v.Juniorklasse,CK.Cert.BH2/ Winner Junior Dog.CC.Second Dog all.
Kali-Kama Tillitudlem: 1.2.v. Juniorkolasse,CK./Second Junior Bitch. CK.
Kali-Kama Dontbesobold: 1.1.v.Brugshundeklasse, CK.res.Cert.BH3./Winner Working Dog.res.CC.Third Dog all.
Joytime Magic Moments: 1.1.v.Åbenklasse,CK.res.Cert.BT2.Winner Open Bitch, res.CC,Second Bitch all.