promo

Dommer: Carlos Fernandez-Renau, Es

Kali-Kama Dontbesobold: ex.1.v.CK,Brugshunde klasse, BH2./winner working Dog, second all dogs.
Kali-Kama Tillitidlem:ex-1-v-CK.Åben klasse,BT2/winner open bitch, second all bitches.
Kali-Kama Ellmollell: v.g.åben klasse/very good Open Bitch